ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය (රූප සටහන නම් කිරීම.)

About Techyleaf

ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ කොටස්

ශරීරය තුළ සිදුවන විවිධ ජීව ක්‍රියා සඳහා ශක්තිය අවශ්‍ය වේ .එම ශක්තිය ලැබෙනුයේ අප ගන්නා ආහාර වලින්ය. ආහාර වල අඩංගු ප්‍රෝටීන් කාබෝහයිඩ්‍රේට් හා ලිපිඩ සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග වන අතර ඒවා ජලයේ අද්‍රාව්‍ය වේ .මෙම සංයෝග ශරීරයට අවශෝෂණය කළ හැකි පරිදි කුඩා කොටස් වලට බිඳ ද්‍රාව්‍ය තත්ත්වයට පත් කළ යුතුය. මෙසේ ආහාර වල අඩංගු සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග අවශෝෂණය කළ හැකි පරිදි සරල කාබනික සංයෝග බවට පත් වීමේ ක්‍රියාවලිය ආහාර ජීර්ණ ලෙස හැඳින්වේ.
ආහාර ජීර්ණය යාන්ත්‍රික හා රසායනික ක්‍රියාවලි මගින් සිදුවේ. යාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලියේදී ආහාරයේ භෞතික ස්වභාවය වෙනස් වේ. මුඛය තුළ දී දත් වලින් ආහාරය කුඩා කැබලි වලට කැඩීම මේ සදහා නිදසුනකි.

එසේම රසායනික ක්‍රියාවලියේ දී හා ආහාරයේ අඩංගු සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග මත අදාල එන්සයිම ක්‍රියාත්මක වීමෙන් සංකීර්ණ සංයෝග සරල සංයෝග බවට පත් වේ.මුඛ කුහරයේ දී ඛේට ඇමයිලේස් (ටයලින් ) එන්සයිම මගින් පිෂ්ටය මෝල්ටෝස් බවට පත්වීමේ ක්‍රියාවලිය මේ සඳහා නිදසුන් වේ.

ඒ වගේම ජීර්ණය වීමක් නොමැතිව ශරීරයට සෘජුව අවශෝෂණය කරගත හැකි පෝෂක ද තිබේ ඛනිජ ලවණ සමහර විටමින් වර්ග ග්ලූකෝස් පෘක්ටෝස් හා ගැලැක්ටෝස් එවැනි පෝෂක කිහිපයකි.

රූප සටහන නම් කිරීමට ප්‍රවේශවීම

ඉදිරියට යමු

No comments

Powered by Blogger.